Ευρωπαϊκό Πρότυπο BLUE ANGEL

Tο πρώτο πρότυπο στον κόσμο!


Το BLUE ANGEL είναι ευρωπαϊκό πρότυπο που χαρακτηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Πρόκειται για το πρώτο πρότυπο στον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα μεταγενέστερα ακολούθησαν τις προδιαγραφές του.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο BLUE ANGEL

Tο πρώτο πρότυπο στον κόσμο!


Το BLUE ANGEL είναι ευρωπαϊκό πρότυπο που χαρακτηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς τον χρήστη, τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Πρόκειται για το πρώτο πρότυπο στον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα μεταγενέστερα ακολούθησαν τις προδιαγραφές του.