ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Θερμομονωτικές Πλάκες


Μηχανική στερέωση με βύσματα


Υλικά συγκόλλησης / ενίσχυσης


Πλέγματα


Αστάρι


Τελικά Επιχρίσματα


Συμπληρωματικά προϊόντα Caparol και ειδικά τεμάχια


Συμπληρωματικά προϊόντα άλλων κατασκευαστών