ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ EPS

Θερμομονωτική Πλάκα EPS 80 Γραφιτούχα

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS με γραφίτη κατά DIN EN 13163


  • λ=0,030 W/mK
  • Κλάση πυραντοχής Ε κατά EN 13501-1
  • Διαστάσεις πλάκας: 1000x600mm

ΠΑΧΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


70

4,2m2


80

3,6m2


100

3,0m2


110

3,0m2


120

2,4m2


130

2,4m2


140

2,4m2


150

1,8m2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ > ΘΕΡΜΟΜΟΝΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ EPS ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ CAPATECT