ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚA ΠΡΟΦΙΛ - CAPAROL FASSADENPROFILE


Διακοσμητικά προφίλ - Capapor Fassadenprofil


Ειδικά προφιλ πολύ μικρού βάρους για να διαμορφωθούν διακοσμητικά κορνίζες, κιονόκρανα, φουρούσια, αψίδες και άλλες διακοσμητικές καλλιτεχνικές κατασκευές όπως ταμπλάδες με σκοτίες ή λογότυπα και επιγραφές.Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στις μηχανικές καταπονήσεις με κλάση αναφλεξιμότητας Β1, εύκολα στην τοποθέτηση και μπορούν να βαφτούν σε οποιαδήποτε απόχρωση. Δεν χρειάζονται ενίσχυση ενώ μπορούν να παραγγελθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο.Δεν προσθέτουν βάρος στην κατασκευή και στερεώνονται μόνο με κόλλα. Σε ειδικές περιπτώσεις που τα προφίλ έχουν μεγάλο μέγεθος μπορεί να απαιτηθεί και μηχανική στερέωση.Σε καινούργιες κατασκευές μπορούν να τονίσουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου ενώ σε αναπαλαιώσεις μπορούν να αποδώσουν πιστά και με μεγάλη αντοχή στο χρόνο την αρχική μορφή του κτιρίου.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εσωτερική διακόσμηση χώρων.

Capapor-Fassadenprofile

Προφίλ προσόψεων / Κορνίζες

Τύπος A B C D E F G H I J K L
mm 35 x 115 40 x 145 35 x 130 30 x 70 35 x 115 35 x 85 25 x 135 33 x 133 40 x 152 34 x 133 31 x 70 28 x 72
Αριθμός Σχεδίου Z- 120- 40- 15 Z- 150- 40- 11 Z- 130- 40- 06 Z- 70- 30- 11 Z- 120- 40- 16 Z- 90- 40- 08 Z- 140- 30- 07 Z- 130- 30- 12 Z- 150- 40- 12 Z- 130- 30- 11 Z- 70- 30- 12 Z- 70- 30- 13
- Τύπος Κωδικός προϊόντος Διαστάσεις σε ​mm Συσκευασία
Capapor- Rahmenprofile 121
- Μήκος: 2250 mm
- Δυνατότητα εμφάνισης προφίλ και σε 2η διάσταση
Α έως L 121/010 s.o. 1 τμχ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ


Περιμετρικά προφίλ με νεροσταλάκτη (ποταμό)

Τύπος A B C D E F G H I
mm 70 x 140 ​70 x 130 70 x 130 ​50 x 130 81 x 155 60 x 141 ​65 x 70 70 x 155 58 x 78
Αριθμός Σχεδίου ​Z- 140- 70- 05 Z- 130- 70- 04 Z- 130- 70- 05 Z- 130- 50- 06 Z- 160- 80 - 06 Z- 140- 60- 07 Z- 70- 70- 05 Z- 160- 70- 05 Z- 80- 60- 07
- Τύπος Κωδικός προϊόντος Διαστάσεις σε ​mm Συσκευασία
Capapor- Gutprofile 121
- Μήκος: 2250 mm
- Δυνατότητα εμφάνισης προφίλ και σε 2η διάσταση
Α έως I 121/011 s.o. 1 τμχ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κόλλες


Profilkleber 121


Ειδικό κονίαμα συγκόλλησης με πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση
Κατανάλωση: Ανάλογα με το μέγεθος του προφίλ 3,0- 6,0 kg/m²

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 25 kgCapapor-Profilspachtel


Ειδική πάστα για την επιδιόρθωση και τελειοποίηση μικροατελειών που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή των Capapor Profile.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2+0,8 kg