ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οργανικά υλικά ενίσχυσης (έτοιμες πάστες)


ZF- Spachtel 699


Πάστα έτοιµη προς χρήση ενισχυµένη µε ίνες για ιδιαίτερη ελαστικότητα.
​Κατάλληλη για τον εγκιβωτισµό υαλοπλέγµατος.
Κατανάλωση: 1,3 kg/m² για κάθε mm πάχους στρώσης.


CarbonSpachtel


Πρωτοποριακό υλικό διασποράς με ανθρακονήματα για τον εγκιβωτισμό πλέγματος. Χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την επιφάνεια προσδίδοντας αυξημένη αντοχή σε κρούση και ελαστικότητα.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης (πάχος 3-4mm).
Προσδίδει αντοχή σε κρούση 20 Joule με πάχος στρώσης 3mm.
Για εφαρμογή σε θερμομονωτικές πλάκες EPS.
Έτοιμο προς χρήση.OrCa - Spachtel


Έτοιµο προς χρήση υλικό εγκιβωτισµού πλέγµατος µε ανθρακονήµατα.
Χρησιµοποιείται σε ολόκληρη την επιφάνεια προσδίδοντας αυξηµένη αντοχή σε κρούση.
Χαµηλής κατανάλωσης πάστα λόγω ειδικής σύνθεσης µε χαµηλό ειδικό βάρος, για χρήση στο άκαυστο σύστηµα Capatect CARBON EXTRA.
​Κατανάλωση: 4,5-6,0kg/m² (MW)


CarboNit


​​Προϊόν εγκιβωτισµού πλέγµατος 2 συστατικών. Ενισχυµένο µε ανθρακονήµατα, προσδίδει µέγιστη αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις (>50 Joules).
Συνίσταται η εφαρµογή του περιµετρικά στο κατώτατο τµήµα της τοιχοποιίας.
Κατανάλωση: 13.5 Kg/m²
Απαιτούµενο πάχος: 8mm (1η στρώση 5mm, 2η στρώση 3mm)