ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ανόργανα υλικά συγκόλλησης και ενίσχυσης


Capatect 186M


Υλικό συγκόλλησης & ενίσχυσης – εµβαπτισµού υαλοπλέγµατος, τσιµεντοειδούς βάσης τροποποιηµένο µε πολυµερή.
Βελτιωµένη σύσταση για εφαρµογή µε µηχανή.
Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης µε σηµειακή µέθοδο:
​4.0-4.5 Κg/m² (ανάλογα µε το υπόστρωµα)
Ως υλικό ενίσχυσης: περίπου 4.5 Kg/m² ή 1,18kg/m² ανά mm στρώσης


Armareno 700


Υλικό τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένο με πολυμερή.
Για ανακαίνιση, γέμισμα, συγκόλληση, ενίσχυση και για τελικό φινίρισμα
Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης με σημειακή μέθοδο:
3.5-4.5 kg/m2 (ανάλογα με το υπόστρωμα για EPS)
Ως υλικό ενίσχυσης: 1,3-1,5 kg/m2 ανά mm στρώσης [3-7mm (EPS), 4-7mm (MW)]Klebe- und Armierungsmasse 131 SL


Ελαφροβαρές υβριδικό υλικό συγκόλλησης και εμβαπτίσμου πλέγματος για ευκολότερη επεξεργασία και εφαρμογή.
Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης: 3,0-4,0 kg/m²
Κατανάλωση ως υλικό ενίσχυσης: 0,9 kg/m²/mm