Τεχνολογία ELF


Απολύτως ΑΟΣΜΑ Συστήματα Βαφής
Βάφετε το πρωί, κοιμάστε άνετα το βράδυ!
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής. Tα συστήματα βαφής τεχνολογίας ELF είναι εσωτερικής χρήσης και δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν χώρους χαλάρωσης και ευεξίας. Αναζητήστε τη μεγάλη γκάμα προϊόντων της Caparol με τη σήμανση ELF για να απολαύσετε μια καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, χωρίς καμία απολύτως οσμή και χωρίς εκπομπές βλαβερών ουσιών.
Τα προϊόντα τεχνολογίας ELF είναι εντελώς ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και κατάλληλα για όσους έχουν ευαισθησία στις οσμές ή πάσχουν από αλλεργίες. Ξεχωρίζουν γιατί δεν περιέχουν ούτε διαλύτες, ούτε πλαστικοποιητές, ενώ παράλληλα έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Αποκτούν τις τελικές αντοχές τους πολύ πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα οικολογικά προϊόντα, έχουν εξαιρετική εργασιμότητα, μεγάλες μηχανικές αντοχές, υψηλή καλυπτικότητα και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι χώροι που βάφονται με χρώματα τεχνολογίας ELF, είναι άμεσα κατοικήσιμοι ακριβώς μετά τη βαφή, ακόμα και την ίδια μέρα.

Ανώτερη οικολογική ποιότητα
Τα προϊόντα τεχνολογίας ELF, δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Έχουν μηδενικές εκπομπές βλαβερών ουσιών (ΠΟΕ) και τόσο κατά την εφαρμογή τους, όσο κι έπειτα, το μόνο στοιχείο που εξατμίζεται είναι το νερό.

Τεχνολογία ELF


Η πρωτοποριακή τεχνολογία της Cαpαrol που σέβεται την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής. Tα συστήματα βαφής τεχνολογίας ELF είναι εσωτερικής χρήσης και δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν χώρους χαλάρωσης και ευεξίας. Αναζητήστε τη μεγάλη γκάμα προϊόντων της Caparol με τη σήμανση ELF για να απολαύσετε μια καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, χωρίς καμία απολύτως οσμή και χωρίς εκπομπές βλαβερών ουσιών.
Τα προϊόντα τεχνολογίας ELF είναι εντελώς ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και κατάλληλα για όσους έχουν ευαισθησία στις οσμές ή πάσχουν από αλλεργίες. Ξεχωρίζουν γιατί δεν περιέχουν ούτε διαλύτες, ούτε πλαστικοποιητές, ενώ παράλληλα έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Αποκτούν τις τελικές αντοχές τους πολύ πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα οικολογικά προϊόντα, έχουν εξαιρετική εργασιμότητα, μεγάλες μηχανικές αντοχές, υψηλή καλυπτικότητα και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι χώροι που βάφονται με χρώματα τεχνολογίας ELF, είναι άμεσα κατοικήσιμοι ακριβώς μετά τη βαφή, ακόμα και την ίδια μέρα.

Ανώτερη οικολογική ποιότητα

Τα προϊόντα τεχνολογίας ELF, δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Έχουν μηδενικές εκπομπές βλαβερών ουσιών (ΠΟΕ) και τόσο κατά την εφαρμογή τους, όσο κι έπειτα, το μόνο στοιχείο που εξατμίζεται είναι το νερό.

Φροντίζετε για εσάς, φροντίζετε για το περιβάλλον!


Mάθετε για τις ΠΟΕ και πως αυτές επιδρούν στην υγεία σας.
Επιλέξτε προϊόντα χωρίς διαλύτες & πλαστικοποιητές και χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα, την εργασιμότητα και το τελικό αποτέλεσμα.

Διαλύτες & Πλαστικοποιητές στα Υδατοδιαλυτά Χρώματα Νερού

Όλα τα χρώματα βαφής αποτελούνται από 3 βασικές κατηγορίες συστατικών:

  • Διαλυτικό μέσο (διαλύτης ή νερό στα χρώματα νερού)
  • Ρητίνες
  • Πρόσθετα (πιγμέντα, χρωστικές, διαβρέχτες, πλαστικοποιητές, συντηρητικά, μυκητοκτόνα, συνδιαλύτες κλπ)

Όταν το χρώμα εφαρμοστεί στον τοίχο, το διαλυτικό μέσο εξατμίζεται, επιτρέποντας στις ρητίνες και στα υπόλοιπα συστατικά του χρώματος να στερεοποιηθούν και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο «φιλμ» – ο «ξηρός υμένας» όπως λέγεται στην τεχνική ορολογία.
Κατά την εξάτμιση του διαλυτικού μέσου, απελευθερώνονται στον αέρα και διάφορες άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ), που είτε υπάρχουν μέσα στο υγρό χρώμα, είτε δημιουργούνται μέσω χημικών αντιδράσεων κατά το στέγνωμα.

Πολλές από αυτές τις ΠΟΕ θεωρούνται βλαβερές για τον άνθρωπο (μετά από εισπνοή ή δερματική επαφή) αλλά και για το περιβάλλον. Προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις τους, πριν από αρκετές δεκαετίες ξεκίνησαν να εφαρμόζονται μέτρα για τον περιορισμό χρήσης των ΠΟΕ σε όλα τα χημικά προϊόντα και κατά συνέπεια και στα προϊόντα βαφής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει σήμερα η οδηγία EC/42/2004 που ορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (γραμμάρια/λίτρο – g/L έτοιμου προς χρήση χρώματος) ανάλογα με την κατηγορία του κάθε προϊόντος βαφής.

Για τη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, όλα τα προϊόντα βαφής αναγράφουν υποχρεωτικά στην ετικέτα τους την περιεκτικότητά τους σε ΠΟΕ.

Το βασικό διαλυτικό μέσο ενός χρώματος χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της παραγωγής του, προκειμένου να ρυθμιστεί κυρίως η αποθήκευση και η εργασιμότητα αυτού.

Στα υδατοδιαλυτά χρώματα, στα οποία το βασικό διαλυτικό μέσο είναι το νερό, χρησιμοποιούνται σε μικρότερες ποσότητες και άλλοι διαλύτες (συνδιαλύτες), o ρόλος των οποίων είναι – για παράδειγμα – η προστασία του χρώματος στις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές κατά την αποθήκευσή του ή να βοηθούν στην αποβολή του νερού από την τελική επικάλυψη κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

Αντίστοιχα, οι πλαστικοποιητές είναι ουσίες που αυξάνουν τη χρηστικότητα, την ελαστικότητα και την ευκαμψία των χρωμάτων.
Στην πλειοψηφία των χρωμάτων εσωτερικής χρήσης, κατά το στέγνωμα και τη δημιουργία του φιλμ, οι πλαστικοποιητές και οι συνδιαλύτες τείνουν να μεταναστεύουν κυρίως προς την επιφάνεια του χρώματος και τέλος αποβάλλονται στον αέρα μέσω της διαδικασίας της εξάτμισης.

Ο ρυθμός εξάτμισης τόσο των διαλυτών, όσο και των πλαστικοποιητών, είναι τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται στερεό, ομοιόμορφο και συνεχές φιλμ (ξηρός υμένας), χωρίς ατέλειες, σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας.

Ο παραπάνω μηχανισμός εξάτμισης διαλυτών και πλαστικοποιητών, οδηγεί προφανώς σε πτητικές ενώσεις και αέριες αναθυμιάσεις που έχουν επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο και στον άνθρωπο.

Βραχυπρόθεσμες παρενέργειες των πτητικών ενώσεων στην ανθρώπινη υγεία μπορεί να περιλαμβάνουν απλή ενόχληση από τις οσμές, ερεθισμό των ματιών της μύτης ή/και του λαιμού, πονοκεφάλους, ήπιο αίσθημα ζάλης ή ζαλάδα, ναυτία, πρόβλημα στην αναπνοή, άσθμα, ακόμα και πυροδότηση αλλεργιών.

Τα χρώματα τεχνολογίας E.L.F απελευθερώνουν σχεδόν μηδενικές ΠΟΕ, δεν περιέχουν καθόλου Διαλύτες αλλά ούτε Πλαστικοποιητές οι οποίοι θεωρούνται και περισσότερο επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.
Τα προϊόντα με τη σήμανση ELF εξασφαλίζουν την πιο καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο. Είναι απολύτως άοσμα και ταυτόχρονα εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Eίναι ανώτερης οικολογικής ποιότητας και ξεχωρίζουν γιατί ενώ δεν περιέχουν Διαλύτες και Πλαστικοποιητές, έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Αποκτούν τις τελικές αντοχές τους πολύ πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα οικολογικά προϊόντα. Έχουν εξαιρετική εργασιμότητα, μεγάλες μηχανικές αντοχές, υψηλή καλυπτικότητα και μεγάλη αντοχή στο χρόνο.


Προτιμήστε τα προϊόντα Ε.L.F. αν θέλετε:

Μια καθαρή & υγιεινή
ατμόσφαιρα
στο χώρο σας.

Προϊόντα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΟΣΜΑ, ιδανικά για όσους πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα και άσθμα.

Αυξημένες αντοχές σε
καταπονήσεις και συχνό πλύσιμο.
Γρήγορο στέγνωμα και πλύσιμο της επιφάνειας σε πολύ σύντομο χρόνο.

Επιλογή από μια πλήρη γκάμα προϊόντων, μοναδική στην ελληνική αγορά, που καλύπτει όλα τα στάδια εφαρμογής, από το υπόστρωμα μέχρι το τελικό χρώμα.

Καινοτομία Caparol


H Caparol είναι από τις πρώτες βιομηχανίες χρωμάτων που υιοθέτησε πλήρως όλες τις δράσεις περιορισμού των ΠΟΕ και στάθηκε πρωτοπόρος στην έρευνα και ανάπτυξη πιστοποιημένων οικολογικών προϊόντων (Blue Angel). Έτσι όλα τα προϊόντα βαφής CAPAROL είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τους Ευρωπαϊκούς & Ελληνικούς Κανονισμούς καλύπτοντας πλήρως τόσο τις απαιτήσεις, όσο και τους περιορισμούς της ισχύουσας Νομοθεσίας που αφορά τις Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ / VOCs).
Ωστόσο, η Caparol δεν περιορίστηκε μόνο στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Επενδύοντας διαρκώς στην έρευνα και την καινοτομία, ανέπτυξε και υιοθέτησε πλήρως την Τεχνολογία E.L.F. που αποτελεί μια μοναδικότητα καινοτομίας που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τεχνολογία ELF σε μία πληθώρα προϊόντωνκαι για όλα τα στάδια εφαρμογής


Τα προϊόντα τεχνολογίας ELF διατίθενται σε μια πληθώρα υλικών που αφορά όλα τα στάδια εφαρμογής, από το αστάρι και την πάστα φινιρίσματος μέχρι και το τελικό χρώμα βαφής κάθε δομικής επιφάνειας, χωρίς να εξαιρούνται και τα δάπεδα.