ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Ανόργανης βάσης επιχρίσματα


Feinspachtel 195


Τσιμεντοειδούς βάσης τελικός σοβάς ιδιαίτερα μικρής κοκκομετρίας K10.
Κατανάλωση:
4,0-6,0kg/​m²


Mineral-Leichtputze R ή Κ


Τσιµεντοειδούς βάσης τελικοί σοβάδες – κονιάµατα
Κατανάλωση:
[K20: 2,3kg/m²] [K30: 2,8kg/m²] [K50: 4,5kg/m² – κατόπιν παραγγελίας]
​[R30: 2,5kg/m²] [R50: 3,5kg/m²]​Armareno 700


Υλικό τσιµεντοειδούς βάσης τροποποιηµένο µε πολυµερή.
Για ανακαίνιση, γέµισµα, συγκόλληση, ενίσχυση και για τελικό φινίρισµα.
Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης µε σηµειακή µέθοδο: 3,5-4,5 Κg/m² (ανάλογα µε το υπόστρωµα).
Για τελική επίστρωση: περίπου 4,0-4,5 kg/m² ανά 3mm στρώσης.
​Διατίθεται και σε έκδοση Sockel.