ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Οδηγός Έναρξης


Οδηγός έναρξης


Προφίλ αλουµινίου για την έναρξη του συστήµατος.
Διαθέτει ειδική διαµόρφωση νεροσταλάκτη.
Για πάχος µονωτικής πλάκας από 20mm – 150mm
Μήκος τεµαχίου: 2,0m

Για περισσότερες διαστάσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τεχνικό τµήµα.


10 τμχ / L0553
10 τμχ / L0563
10 τμχ / L0573
10 τμχ / L0583
10 τμχ / ​L05103