ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CAPAROL & ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Οδηγός Έναρξης


Sockelschiene plus


Προφίλ αλουµινίου για την έναρξη του συστήµατος.
Διαθέτει ειδική διαµόρφωση νεροσταλάκτη.
Για πάχος µονωτικής πλάκας από 50mm
Μήκος τεµαχίου: 2,0m

Για περισσότερες διαστάσεις παρακαλούµε επικοινωνείστε µε το τεχνικό τµήµα.
Διατίθενται και σε συσκευασία 10 τεµαχίων


6700/ 05 (1τμχ)
6700/ 06 (1τμχ)
6700/ 07 (1τμχ)
6700/ 08 (1τμχ)
6700/ 10 (1τμχ)


Montage Set 619/ 01


150 καρφωτά βύσµατα στερέωσης οδηγών στήριξης διαµέτρου 6mm & µήκους 60mm
40 συνδετήρες
50 αποστάτες (3mm)