ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Ειδικά Τεμάχια


Γωνιόκρανο LKS PVC 100 x 150


Ειδικό γωνιακό τεµάχιο µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα µήκους 2.5m Επιφάνεια πλέγµατος 10×15 (cm)​


Νεροσταλάκτης LT PVC


Ειδικό γωνιακό προφιλ µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα και νεροσταλάκτη. Μήκος τµχ 2.5m​


Άρμα διαστολής Typ E


Προφίλ αρµού διαστολής για επίπεδες επιφάνειες µήκους 2.5m​Άρμα διαστολής Typ V


Προφίλ αρµού διαστολής για επίπεδες επιφάνειες µήκους 2.5m


EJOT Spiral anchor


Ειδικές βίδες για την στερέωση στην πολυστερίνη αντικειμένων με βάρος στήριξης έως 5 κιλά ανά βίδα.

[TORX T40]


Κουτί των 100 τμχ


Μονωτικές βίδες IPS


Ειδικές βίδες μήκους 80mm για την στερέωση στην πολυστερίνη αντικειμένων μικρού βάρους.

​[TORX T25]


Κουτί των 50 τμχEJOT Iso-Dart


Ειδικές βίδες για την στερέωση στην πολυστερίνη αντικειμένων μεγάλου βάρους.

[TORX T30]
Σε διάφορα μήκη κατόπιν παραγγελίας
Διάμετρος οπής: 8mm – Βάθος οπής>80mm


Κουτί των 10 τμχ


Dosteba Elektro Eldoline EPS


Ειδικά τεμάχια για την σωστή εγκατάσταση του ηλεκτρικού δίσκου.
Για πάχος πολυστερίνης 80-300mm (ανά 20mm)
Διάσταση: 150x150mm


Κύλινδρος στερέωσης VARIZ


Ειδικά τεμάχια πολυστερίνης πολύ μεγάλης πυκνότητας, που χρησιμοποιούνται τοπικά για την στερέωση αντικειμένων μεγάλου βάρους.
Πυκνότητα: 140 Kg/m3
Διάμετρος: 125mm
Μήκος: 1000mm