ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Θερμομονωτικές πλάκες από EPS


Θερμομονωτικές πλάκες EPS Δαλματίας - Βέλτιστη θερμομόνωση, σταθερές διαστάσεις


Βέλτιστη επιλογή Caparol

Dalmatiner - Fassadendämmplatte

Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης κατά DIN EN 13163
 • λ=0,034 W/ mK
 • Συνδυασμός λευκής διογκωμένης πολυστερίνης με γραφίτη
 • Πυκνότητα ~ 18 kg/ m3
 • Δύσκολα αναφλέξιμη κατά DIN 4102
 • Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
 • Έλεγχος ποιότητας προϊόντος
 • Διάσταση πλάκας 100x50 cm

​Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας


20 – 0,25m3 ή 12,5m2
30 – 0,24m3 ή 8m2
40 – 0,24m3 ή 6m2
50 – 0,25m3 ή 5m2
60 – 0,24m3 ή 4m2
70 – 0,245m3 ή 3,5m2
80 – 0,24m3 ή 3m2
100 – 0,25m3 ή 2,5m2


Θερμομονωτικές πλάκες EPS - Standard


Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS κατά DIN EN 13163
 • λ=0,036 W/mK
 • Πυκνότητα ~18 kg/m3
 • Δύσκολα αναφλέξιµη κατά DIN 4102
 • Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
 • Διάσταση πλάκας 100x50cm ή 100x60cm

​Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας


50 – 100Θερμομονωτικές πλάκες EPS με γραφίτη


Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS με γραφίτη κατά DIN EN 13163
 • λ=0,031 W/mK
 • Δύσκολα αναφλέξιµη κατά DIN 4102
 • Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
 • Διάσταση πλάκας 100x50cm ή 100x60cm

​Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας


50 – 100


Για την θερμομόνωση περιμετρικά στο έδαφος, σε στηθαία κλπ


Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS κατά DIN EN 13163
 • λ=0,033 W/mK
 • Δύσκολα αναφλέξιµη κατά DIN 4102
 • Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
 • Διάσταση πλάκας 100x50 cm ή 100x60cm

​Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας


50 – 100Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 200


Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS με γραφίτη κατά DIN EN 13163
 • λ=0,030 W/mK
 • Δύσκολα αναφλέξιµη κατά DIN 4102
 • Σταθερών διαστάσεων, δεν συρρικνώνεται
 • Διάσταση πλάκας 100x50cm ή 100x60cm

​Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας


50 – 100