ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Εναλλακτικές θερμομονωτικές πλάκες


NEW

PF - Fassadendämmplatte 122


Μονωτικό υλικό κατά DIN 4108-4 κατασκευασμένο από φαινολικό αφρό ρυτίνης

 • λ=0,021 W/ (mK) DIN4108-4 (5-12cm)
 • λ=0,022 W/ (mK) DIN4108-4(2-4cm)
 • Πυκνότητα: 35-45kg/m3
 • Κατηγορία πυραντοχής C-s2,d0 DIN13501-1
 • Διάσταση πλάκας 1200x400cm


Διαθέσιμο και σε άλλα πάχη κατόπιν ζήτησης


20 – 100


NEW

PUR - Dammplatte 124


Μονωτικό υλικό κατά DIN 4108-4 κατασκευασμένο από αφρό πολυουρεθάνης

 • λ=0,026W/(mK) DIN4108-4 (2-7cm)
 • λ=0,025W/(mK) DIN4108-4 (8-11cm)
 • Πυκνότητα: 30-37kg/m3
 • Κατηγορία πυραντοχής E (DIN13501-1)
 • Διαστάσεις πλάκας: 1000x500mm


Διαθέσιμο και σε άλλα πάχη κατόπιν ζήτησης


20 – 100NEW

MW-Fassadendammplatte 149 White


Άκαυστες πλάκες πετροβάμβακα κατά DIN13162

 • λ=0,035W/(mK) DIN13501-1
 • Κατηγορία πυραντοχής A1 DIN13501-1
 • Πυκνότητα: 120kg/m3
 • Διαστάσεις πλάκας: 800x625mm


​Διαθέσιμο και σε άλλα κατόπιν ζήτησης


40 – 120


Θερμομονωτικές πλάκες EPS από φυσική κάνναβη (ανακυκλώσιμο)


Capatect hemp fibre insulation board

Θερμομονωτικές πλάκες κάναβης χωρίς χηµικά πρόσθετα.
Πλήρως ανακυκλώσιµο προϊόν. Η καλλιέργεια τηc κάνναβης γίνεται οικολογικά, χωρίς εντοµοκτόνα ή λιπάσµατα και διατηρεί θετική την ισορροπία του διοξειδίου του άνθρακα, ακόµα και κατά την διαδικασία παραγωγής.

 • λ=0,042 W/mK
 • Διάσταση πλάκας 800/625mm
 • Πυκνότητα: 130 kg/m3


​Ιδιαίτερα μεγέθη κατόπιν επικοινωνίας


60 – 120