ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ > ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ MELDORFER

Meldorfer Flachverblender


Flachverblender


_Format II
_Format III

Διαστάσεις (mm) Κωδ. Προϊόντος Συσκευασία Κατανάλωση
240 x 52 mm 071 3m² =192 64 τμχ/ ​m²
240 x 71 mm 085 3m² =144 48τμχ/ ​m²

Γωνιακό τεμάχιο 3/4


_Format I
_Format II

Διαστάσεις (mm) Κωδ. Προϊόντος Συσκευασία Κατανάλωση
175 x 115 x 52 mm 073 3m² =48τμχ 16 τμχ/ m²
175 x 115 x 71 mm 086 3m²=36τμχ 12 τμχ/ m²


Γωνιακό τεμάχιο 1/1


_Format II
_Format III

Διαστάσεις (mm) Κωδ. Προϊόντος Συσκευασία Κατανάλωση
240 x 115 x 52 mm 075 3m² =48τμχ 16 τμχ/ m²
240 x 115 x 71 mm 087 3m²=36 τμχ 12 τμχ/ m²