ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ > ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚA ΠΡΟΦΙΛ - CAPAROL FASSADENPROFILE

Capapor-Fassadenprofile


Ειδικά προφιλ πολύ µικρού βάρους για να διαµορφωθούν διακοσµητικά κορνιζες, κιονόκρανα, φουρούσια, αψίδες και άλλες διακοσµητικές καλλιτεχνικές κατασκευές όπως ταµπλάδες µε σκοτίες ή λογότυπα και επιγραφές.
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στις µηχανικές καταπονήσεις µε κλάση αναφλεξιµότητας Β1, εύκολα στην τοποθέτηση και µπορούν να βαφτούν σε οποιαδήποτε απόχρωση. Δεν χρειάζονται ενίσχυση ενώ µπορούν να παραγγελθούν σε οποιοδήποτε σχέδιο.
Δεν προσθέτουν βάρος στην κατασκευή και στερεώνονται µόνο µε κόλλα. Σε ειδικές περιπτώσεις που τα προφίλ έχουν µεγάλο µέγεθος µπορεί να απαιτηθεί και µηχανική στερέωση.
Σε καινούργιες κατασκευές µπορούν να τονίσουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου ενώ σε αναπαλαιώσεις µπορούν να αποδώσουν πιστά και µε µεγάλη αντοχή στο χρόνο την αρχική µορφή του κτιρίου.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την εσωτερική διακόσµηση χώρων.