Η επιχειρηματική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας φιλοσοφίας.

Όλες οι λειτουργίες της CAPAROL εναρμονίζονται με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Θέλουμε να συμβάλουμε – με τις σκέψεις και τις ενέργειές μας, με τα προϊόντα και τις λύσεις μας –  στην  αποτελεσματική χρήση των περιβαλλοντικών πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και οι καινοτόμες – βιώσιμες τεχνολογίες, αποτελούν τον οδηγό μας για το μέλλον.

Πάγιος στόχος της CAPAROL είναι ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των Παγκόσμιων προτύπων ανάπτυξης, έτσι ώστε η τεχνολογία  να  προωθεί  την περιβαλλοντική και την κοινωνική ανάπτυξη  μέσα  από αειφόρες παραγωγικές διαδικασίες.