ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Υποκατηγορίες

Κονιάματα Disbocret 502 Κονιάματα Protect plus. Τσιμεντοκονίαμα τροποποιημένο με πολυμερές. Παρέχει αντισκωριακή προστασία στον σιδηροπλισμό. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο για επιδιορθώσεις σκυροδέματος. Σύμφωνο με το…